THÉP TẤM EN10025-2
Thép tấm EN10025-2 là thép tấm kết cấu chung không hợp kim

 
Hotline:24/7
0919 28 90 90
ỨNG DỤNG
thép tấm EN10025-2:2004 là thép tấm kết cấu chung được sử dụng rộng rãi trong xây dựng cầu, đường, cầu cảng, thiết bị ngoài khơi, nhà xưởng, đóng tàu, sản xuất khung sườn ô tô, xe tải....
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC
  Nguyên tố hoá học
  C max Si Mn max P max S max N max Cu max CEQ
Thép tấm S235JR                
t≤16 0.17  
1.4

0.035

0.035

0.012

0.55
 
16 ˂t 40 0.17    
t >40 0.20    
Thép tấm  S235J0                
t≤16 0.17  
1.4

0.035

0.035

0.012

0.55
 
16 ˂t 40 0.17    
t >40 0.20    
Thép tấm  S235J2                
t≤16 0.17  
1.4

0.035

0.035

0.012

0.55
0.35
16 ˂t 40 0.17   0.35
t >40 0.17   0.38
Thép tấm S275JR
t≤16 0.21   1.5 0.040 0.040 0.012 0.55 0.40
16 ˂t 40 0.21   0.40
t >40 0.22   0.42
Thép tấm S275J0                
t≤16 0.18   1.5 0.035 0.035 0.012 0.55 0.42
16 ˂t 40 0.18            
t >40 0.18            
Thép tấm S275J2                
t≤16 0.18   1.5 0.03 0.03 0 0.55 0.42
16 ˂t 40 0.18            
t >40 0.18            
Thép tấm S355JR                
t≤16 0.24 0.55 1.6 0.04 0.04 0.012 0.55 0.47
16 ˂t 40 0.24              
t >40 0.24              
Thép tấm S355J2                
t≤16 0.2 0.55 1.6 0.03 0.03 0 0.55 0.47
16 ˂t 40 0.2              
t >40 0.22              
Thép tấm S355J0                
t≤16 0.2 0.55 1.6 0.035 0.035 0.012 0.55 0.47
16 ˂t 40 0.2              
t >40 0.22              
Thép tấm S355K2                
t≤16 0.2 0.55 1.6 0.03 0.03 0 0.55 0.47
16 ˂t 40 0.2              
t >40 0.22              
Thép tấm S450J0                
t≤16 0.2 0.55 1.7 0.035 0.035 0.025 0.55 0.49
16 ˂t 40 0.2              
t >40 0.22              
Thép tấm E295                
t≤16 0 0 0 0.045 0.045 0.012 0 0
16 ˂t 40              
t >40              
Thép tấm E335                
t≤16 0 0 0 0.045 0.045 0.012 0 0
16 ˂t 40              
t >40              
Thép tấm E360                
t≤16 0 0 0 0.045 0.045 0.012 0 0
16 ˂t 40              
t >40              

TÍNH CHẤT CƠ LÝ
Mác thép Giới hạn chảy
Minimum Reh MPa
Độ bền kéo
Rm MPa
Độ dãn dài Minimum - A
Lo = 5,65 * √So (%)
Thử nghiệm va đập
Độ dày danh nghĩa (Nominal thickness)
mm
Độ dày danh nghĩa (Nominal thickness)
mm
Độ dày danh nghĩa (Nominal thickness)
mm
Nhiệt độ
Min
Năng lượng hấp thụ
  ≤16 >16
≤40
>40
≤63
>63
≤80
>80
≤100
>100
≤125
>3
≤100
>100
≤125
>3
≤40
>40
≤63
>63
≤100
>100
≤125
°C J
S235JR 235 215 215 215 215 175                
S235J2                         -20
 
27
S235J0 235 215 215 215 215 195             0
 
27
S235J2G3                            
S275JR 275 265
 
255
 
245      
 
235       
 
225
 
410-560
 
400-540
 
23
 
22
 
21
 
19
 
+20
 
27
S275J2 275 235 235 235 235 205                
S275J0                           27
S355JR                            
S355J2 355
 
345

 
335
 
325      
 
315       
 
295 470-630
 
450-600
 
22 21 20 18 0
 
27
S355J0                            
S355K2 355
 
345 335 325 315 295 470-630
 
450-600
 
22
 
21 20 18 -20
 
40
S450J0 450
 
430
 
410
 
390
 
380 380 550-720
 
530-700
 
17       0
 
27
E295 295

 
285
 
275
 
265
 
255
 
245 470-610
 
450-610
 
20
 
19
 
18
 
16    
E355 335
 
325

 
315
 
305
 
295
 
275 570-710
 
550-710
 
16 15
 
14 12    
E360 360
 
355
 
345
 
335
 
325
 
305
 
670-830
 
650-830
 
11 10 9 8    

Giải thích cấu trúc thép kết cấu không hợp kim EN 10025-2:2004
Ví dụ: S235JR+AR, S355J2C+N
· S... : thép tấm kết cấu (Structural steel)
· E…. : thép kiến trúc (Engineering steel)
· .235 : Giới hạn chảy nhỏ nhất (Minimum yield strength (Reh))  đo bằng MPa tại độ dày 16mm
· ….JR: Máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ 20°C  và lực va đập 27J (Longitudinal Charpy V-notch impacts 27 J at + 20°C)
· ….J0: thử nghiệm va đập máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ thử nghiệm 0°C, lực va đập 27J ( Longitudinal Charpy V-notch impacts 27 J at 0°C)
· ….J2: thử nghiệm va đập máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ thử nghiệm - 20°C, lực va đập 27J (Longitudinal Charpy V-notch impacts 27 J at - 20°C)
· ….K2 thử nghiệm va đập máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ thử nghiệm - 20°C, lực va đập 40J (Longitudinal Charpy V-notch impacts 40 J at - 20°C)
· …..+AR : cung cấp trong tình trạng thép cán (Supply in as rolled conditions)
· …..+N : thép đã được thường hoá (Supply in normalized/normalized rolled conditions)
                                                    
 

  Ý kiến bạn đọc