Thép tấm astm a572 xuất xứ Hàn QUốc, Nhật Bản, Trung QUốc, Indo, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia...với đa dạng kích thước từ 3mm tới 300mm
Hotline:24/7
0919 28 90 90
ĐỊNH DANH THÉP TẤM TIÊU CHUẨN ASTM A572

TIÊU CHUẨN THÉP TẤM ASTM A572
Tiêu chuẩn thép tấm astm a572 được định danh cho thép tấm kết cấu cường lực cao, hợp kim thấp Columbium và Vanidium.
Tiêu chuẩn này được ban hành dưới tên cố định A 572 / A 572M; số ngay sau chỉ định cho biết năm về việc thông qua ban đầu hoặc, trong trường hợp sửa đổi, năm của lần sửa đổi cuối cùng. Một số trong ngoặc đơn cho biết năm tái phê duyệt cuối cùng. Chỉ số trên epsilon (e) cho biết sự thay đổi biên tập kể từ lần sửa đổi cuối cùng hoặc phê duyệt lại.
 1. Phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn thép astm a572
  1. Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm năm loại thép hình, tấm, cọc và thanh kết cấu hợp kim thấp có độ bền cao. Lớp 42 [290], 50 [345] và 55 [380] dành cho các kết cấu có đinh tán, bắt vít hoặc hàn. Lớp 60 [415] và 65[450] được thiết kế để xây dựng cầu bằng đinh tán hoặc bắt vít, hoặc cho kết cấu đinh tán, bắt vít, hoặc hàn trong các ứng dụng khác.
  2. Đối với các ứng dụng, chẳng hạn như xây dựng cầu hàn, nơi độ bền của rãnh khía là quan trọng, các yêu cầu về độ bền của rãnh phải được thương lượng giữa người mua và nhà sản xuất.
  3. Việc sử dụng columbium, vanadi, titan, nitơ, hoặc kết hợp của chúng, trong các giới hạn được nêu trong Phần 5, là bắt buộc; việc lựa chọn loại (1, 2, 3, 4, hoặc 5) là tùy theo lựa chọn của nhà sản xuất, trừ khi người mua có quy định khác.
  4. Độ dày tối đa có sẵn trong các loại và sản phẩm được đề cập trong thông số kỹ thuật này được trình bày trong Bảng 1.
  5. Khi thép được hàn, quy trình hàn phù hợp với cấp thép và mục đích sử dụng hoặc dịch vụ sẽ được sử dụng. Xem Phụ lục X3 của Đặc điểm kỹ thuật A 6 / A 6M để biết thông tin về khả năng hàn.
  6. Các giá trị được nêu bằng đơn vị inch-pound hoặc đơn vị SI phải được coi là tiêu chuẩn riêng biệt. Trong văn bản, các đơn vị SI được hiển thị trong dấu ngoặc. Các giá trị được nêu trong mỗi hệ thống không phải là tương đương chính xác; do đó, mỗi hệ thống sẽ được sử dụng độc lập với hệ thống kia, không kết hợp các giá trị theo bất kỳ cách nào.
  7. Văn bản của đặc điểm kỹ thuật này chứa ghi chú hoặc chú thích cuối trang, hoặc cả hai, cung cấp tài liệu giải thích. Những ghi chú như vậy và Đặc điểm kỹ thuật này thuộc thẩm quyền của Ủy ban ASTM A01 về Thép, Thép không gỉ và Hợp kim liên quan, và là trách nhiệm trực tiếp của Tiểu ban A01.02 về Thép kết cấu cho Cầu, Tòa nhà, Kho cán và Tàu. Ấn bản hiện tại được phê duyệt vào ngày 10 tháng 9 năm 2001. Xuất bản tháng 9 năm 2001. Ban đầu chú thích cuối trang, ngoại trừ những chú thích trong bảng và hình, không chứa bất kỳ yêu cầu bắt buộc nào.
  8. Đối với các sản phẩm kết cấu được cắt từ sản phẩm cuộn, các yêu cầu bổ sung, bao gồm các yêu cầu thử nghiệm bổ sung và báo cáo các thử nghiệm bổ sung, của A 6 / A 6M sẽ được áp dụng.
  9.  
2. Yêu cầu chung về giao hàng
2.1 Vật liệu được cung cấp theo tiêu chuẩn này phải tuân theo các yêu cầu áp dụng của phiên bản hiện hành của Quy định kỹ thuật A 6 / A 6M, đối với vật liệu được đặt hàng, trừ khi có xung đột trong trường hợp đó tiêu chuẩn này sẽ được ưu tiên.
2.1.1 Sản phẩm dạng cuộn bị loại khỏi tiêu chuẩn chất lượng đối với đặc điểm kỹ thuật này cho đến khi được làm phẳng và cắt theo chiều dài. Các sản phẩm kết cấu được sản xuất từ ​​cuộn dây có nghĩa là các sản phẩm kết cấu đã được cắt theo từng độ dài riêng biệt từ một sản phẩm được cuộn lại và được trang bị mà không qua xử lý nhiệt. Bộ xử lý trang trí, cấp độ, cắt theo chiều dài và đánh dấu sản phẩm. Người xử lý có trách nhiệm thực hiện và chứng nhận tất cả các thử nghiệm, kiểm tra, sửa chữa, kiểm tra hoặc các hoạt động không nhằm mục đích ảnh hưởng đến các đặc tính của vật liệu. Đối với các sản phẩm kết cấu được sản xuất từ cuộn dây, hai kết quả thử nghiệm phải được báo cáo cho mỗi cuộn dây đủ tiêu chuẩn (Chú thích 1).

BẢNG TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP TIÊU CHUẨN ASTM A572
Điểm chảy Độ dày lớn nhất hoặc kích thước
Mức thép ksi Mpa Tấm và thanh Thép hình Tấm kiện cuộn
42 [290]B 42 290 6 150mm      
50 [345]B 50 345 4 100mm      
55 [380] 55 380 2 50mm      
60 [415]B 60 415 1 1/4 32mm      
65 [450] 65 450 1 1/4 32mm      
               

Trong bảng ở trên, mức thép 42, 50 và 60 [290, 345 và 415], là các mức điểm chảy gần đúng nhất với mô hình tiến triển hình học giữa thép điểm chảy 36 ksi [250 MPa], tối thiểu được bao gồm trong Đặc điểm kỹ thuật A 36 / A 36M và 100 ksi [690 MPa], tối thiểu, thép cường độ chảy được đề cập trong Đặc điểm kỹ thuật A 514 / A 514M.
Cho phép các thanh tròn có đường kính lên đến và bao gồm 9 in. [225 mm].
Cho phép các thanh tròn có đường kính lên đến và bao gồm 31⁄2 in. [90 mm].

BẢNG THÀNH PHÂN HÓA HỌC TÊU CHUÂN ASTM A572
 
Độ dày (tấm và thanh)
mm
Thép kết cấu Mức thép Carbon
max (%)
Mn
max (%)
P
max (%)
S Si
Tấm từ 40mm, hình từ 642 kg/m Tấm từ 40mm, hình từ 426 kg/m
Max (%) Phạm vi
150   42(290) 0.21 1,35 0.040 0.050 0.40 0.15-0.40
100   50(345) 0.23 1,35 0.040 0.050 0.40 0.15-0.40
50   55(380) 0.25 1,35 0.040 0.050 0.40 0.15-0.40
32   60(415) 0.26 1,35 0.040 0.050 0.40  
32-13   65(450) 0.23 1.65 0.040 0.050 0.40  
13   65(450) 0.25 1,35 0.040 0.050 0.40  

Đồng khi được quy định phải có hàm lượng tối thiểu là 0,20% khi phân tích nhiệt (0,18% khi phân tích sản phẩm).

Mangan, tối thiểu, bằng phân tích nhiệt là 0,80% (0,75% theo phân tích sản phẩm) phải được yêu cầu cho tất cả các tấm trên 3⁄8in. [10 mm] độ dày; tối thiểu phải là 0,50% (0,45% theo phân tích sản phẩm) đối với các tấm có độ dày từ 3⁄8 inch [10 mm] trở xuống và đối với tất cả các sản phẩm khác. Tỷ lệ mangan trên cacbon không được nhỏ hơn 2 đến 1.
Các thanh có đường kính, độ dày hoặc khoảng cách giữa các mặt song song trên 11⁄2 in [40 mm] phải được chế tạo bằng thép luyện.
Đối với mỗi lần giảm 0,01 điểm phần trăm xuống dưới mức cacbon tối đa được chỉ định, được phép tăng 0,06 điểm phần trăm mangan trên mức tối đa đã chỉ định, lên đến tối đa là 1,50%.
Cho phép các thanh tròn có đường kính lên đến và bao gồm 9 in. [225 mm]. Cho phép các thanh tròn có đường kính lên đến và bao gồm 31⁄2 in. [90 mm]. Kích thước và cấp không được mô tả trong thông số kỹ thuật này.
Cho phép yêu cầu hóa chất thay thế với cacbon tối đa là 0,21% và mangan tối đa là 1,65%, với sự cân bằng của các nguyên tố như trong Bảng 2.

 

  Ý kiến bạn đọc